חיפה-קרית אליעזר
אשכול הפיס ליד תיכון רעות
ביורפואה לכיתות ד'-ו'
ימי שני: 16:30 עד 18:00
בחוג הביו-רפואה נכיר את גוף האדם ואת עולם החי סביבנו. נבנה דגמים של זרוע, לב, ריאות, DNA, מפרקים ועוד... ננתח מוח של פרה ולב של תרנגול, נבנה מיקרוסקופ המשלב את הטלפון החכם, וערכת מדען לתצפיות וחקר.  בחוג זה הילדים מתוודעים לתחומי הרפואה, החשיבה המעבדתית ועולם החקר.