תל אביב - בלפור
בלפור - תל אביב
הגעה לסניףרחוב בלפור 12, תל אביב