ממלכתי גילה א
ממלכתי גילה א
פעילות תוך בית ספרית לכיתות ב'-ג'
ימי חמישי: 10:00 עד 13:30
בית ספר זה מקבל פעילויות לתוך מסגרת הלימודים  על פי דרישת ההנהלה ו/או ועד ההורים.