ממלכתי גילה א
ממלכתי גילה א
פעילות תוך בית ספרית לכיתה ד'
ימי חמישי: 10:00 עד 13:30
בבית ספר זה אנו מפעילים פעילות PBL על פי דרישות ההנהלה ו/או ועד ההורים.