רחובות
אשכול הפיס רחובות
הגעה לסניףפינת הרחובות חנה אברך, בן ציון פוגל - יש חניה ובסמוך לה הכניסה למתחם.