מעלה אדומים
אשכול הפיס - מעלה אדומים
רכז/ת הסניף
שםמשרד אלברטו
תפקיד-
טלפון02-5822264
נייד-
פקס02-5822244