מעלה אדומים
אשכול הפיס - מעלה אדומים
הגעה לסניףקרית חינוך דקל וילנאי, כניסה מדרך הר-הצופים, מאחורי בי"ס התיכון דקל וילנאי, מעלה אדומים